SitusReal d.o.o.

Strokovnjak na področju vrednotenja nepremičnin in poslovnega svetovanja.

Predstavitev podjetja

Družba SitusReal d.o.o. je bila ustanovljena leta 2013. Osnovna dejavnost družbe je ocenjevanje pravic na nepremičninah, poslovno svetovanje na področju računovodstva in financ, opravljanje skrbnih pregledov poslovanja ter posredovanje v prometu z nepremičninami.

Smo zanesljivi in odgovorni. Našim strankam ponujamo visoko strokovne storitve v kratkem roku. Z vsako stranko se tudi individualno pogovorimo in se prilagodimo naročniku glede časovnega okvira za izvedbo dogovorjene storitve. Uspešno sodelujemo z bankami , raznimi finančnimi družbami ter ostalimi podizvajalci (pooblaščenimi ocenjevalci strojev in opreme, geodeti ter ostalimi podjetji).

Družba SitusReal d.o.o. je nepremičninska agencija (posrednik v prometu z nepremičninami) , ki ima skladno s 6. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNposr-B) sklenjeno zavarovanje vezano na odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičnina na ozemlju Republike Slovenije za zavarovano vsoto 150.000 EUR za posamezen zavarovalni primer pri Zavarovalnici Triglav št police OD40101960875. Posle posredovanja opravlja Marko Nemanič, univ. dipl. ekon., imetnik licence za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja 02768, vpisan v imenik nepremičninskih posrednikov pod zaporedno št. 0279702768.

Vsaka nepremičnina, ki jo prodajamo je posebna. To za nas pomeni, da se za vsako stranko maksimalno potrudimo in poskušamo kar najbolj ugoditi željam. Vezano na pripravo pogodb pri posredovanju z nepremičninami sodelujemo z najboljšimi pravniki. Za stranko pregledamo pravno situacijo nepremičnine, pridobimo vse potrebne listine in dokumente. V primeru potrebe pri pripravi sporazuma o etažni lastnini ter ostalih nepremičninskih aktov vodimo celoten postopek. Naročnikom ponujamo celovito storitev in zagotavljamo visoke standarde kakovosti.

SitusReal d.o.o.
Vurnikova ulica 8, 1000 Ljubljana
Davčna številka: SI 26834634
Matična številka: 6345085000
Osnovni kapital : 150.000 EUR
TRR: SI56 1010 0005 4732 536 (Banka Intesa Sanpaolo)
Datum registracije: 28.02.2013
SKD 69.200 Računovodske in knjigovodske storitve

Marko Nemanič je univerzitetni diplomirani ekonomist, ki je leta 2009 diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani na temo: Zbliževanje ameriških (US GAAP) in evropskih računovodskih standardov (MSRP). Kariero je pričel leta 2006 v mednarodni svetovalno revizijski družbi Deloitte, kjer je kot vodja revizije na terenu več kot 4 leta pridobival izkušnje na področju financ, računovodstva ter s projekti ocenjevanja vrednosti. Zadnje leto je v družbi Deloitte deloval na področju davčnega svetovanja, kjer je pripravljal dokumentacije o transfernih cenah, svetoval na področju davka od dohodka pravnih oseb ter davka na dodano vrednost. Od leta 2010 naprej pa aktivno sodeluje v gospodarstvu na področju financ, računovodstva ter ocenjevanja vrednosti. Marko Nemanič je Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo (SIR) z dovoljenjem za delo št. DON P-1/18-403, nepremičninski posrednik vpisan v register št. 0279702768 ter Sodni cenilec za nepremičnine pri Ministrstvu za pravosodje.