SitusReal d.o.o.

Strokovnjak na področju vrednotenja nepremičnin in poslovnega svetovanja.

Neodvisni pregled poslovanja za banke

Za banke oziroma vse potencialne posojilodajalce pripravljamo neodvisni pregled poslovanja posojilojemalca pred odobritvijo posojila. Pripravljamo tudi poročila v zvezi z ukrepi, povezanimi z že odobrenimi posojili komitentom, ki se znajdejo v finančnih težavah.

Poročilo je sestavljeno iz:

  • ocene možnosti dezinvestiranja oziroma morebitnih potreb po dodatnem likvidnostnem financiranju;
  • ocene prostega denarnega toka (EBITDA) za pokrivanje obresti in glavnice;
  • projekcije BS, IPI, IGK ter izkaza denarnega toka;
  • predlogov za banke (dinamika plačil, dodatni kriteriji, drugi bančni produkti).