SitusReal d.o.o.

Strokovnjak na področju vrednotenja nepremičnin in poslovnega svetovanja.

Skrbni pregled poslovanja

Skrbni pregled poslovanja (angl. Due diligence) je storitev, ki naročnika seznani s poslovanjem družbe in povezanimi poslovnimi, finančnimi, pravnimi, davčnimi ter drugimi tveganji pred nakupom, prodajo, združitvijo ali privatizacijo predmetne družbe.

Za naročnika opravljamo skrbni pregled poslovanja podjetij v sodelovanju s podizvajalci, vse z namenom zagotoviti celovito izvedbo tudi z vidika pravnega ter davčnega pregleda. Cilj je pokriti celotno poslovanje.

Namen našega pregleda je: kupcu/prodajalcu prikazati podrobnejši vpogled in razumevanje poslovnih procesov z definiranjem ključnih finančnih, operativnih, poslovnih in ostalih tveganj. Le kakovostne informacije naročniku omogočijo, da lahko presodi o primernosti nakupne/prodajne cene, saj le tako lahko v kupoprodajno pogodbo vgradi ustrezne zaveze glede predmeta prodaje. V sklopu skrbnega pregleda se podrobno pregleda tudi vse finančne izkaze (bruto bilanca, BS, IPI, IDT, IGK…). Namen je predstaviti resnično in pošteno sliko računovodskih izkazov z vsemi potencialnimi obveznostmi, ki jih družba trenutno morda ne razkriva. Skladno z računovodskimi izkazi se preučijo tudi vse potencialne davčne obveznosti ter pravilnost trenutnega poročanja Finančni upravi Republike Slovenije (DDV, DDPO, NUSZ, REK-i…).