SitusReal d.o.o.

Strokovnjak na področju vrednotenja nepremičnin in poslovnega svetovanja.

Vrednotenje nepremičnin

Poročila o oceni vrednosti pravic na nepremičnini pripravljamo skladno z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti. Naša poročila so priznana s strani bank, finančne (davčne) uprave, revizorjev, sodišč ter ostalih naročnikov.

Podpisnik poročil je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, ki je vpisan v register Slovenskega inštituta za revizijo.

Poročila o oceni vrednosti pravic na nepremičnini opravljamo za različne namene:

 • za potrebe pridobitve tržne vrednosti pri postopkih prodaje/nakupa nepremičnine ali oddaje nepremičnine;
 • za namene računovodskega poročanja (sprememba modela vrednotenja, presojanje potrebe po oslabitvi knjigovodske vrednosti); 
 • za potrebe prenosa lastništva (dogovor pri dedovanju);
 • za potrebe skrbnega pregleda;
 • za namene zavarovanega posojanja (pri financiranju nepremičnine s kreditom ali leasingom);
 •  za oceno vrednosti najemnine ter ostalih stvarnih pravic (služnost, stavbna pravica);
 • za namene združevanja, razdruževanja ali prevzemov družb;
 •  za oceno likvidacijske vrednosti v postopkih, skladnih z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP);
 • za ostale namene.

 

Ocenjujemo vse vrste nepremičnin:

 • stanovanjske nepremičnine (stanovanja, hiše, apartmaji …);
 • poslovne nepremičnine (pisarne, hoteli, trgovski, gostinski, storitveni lokali);
 • industrijske nepremičnine (proizvodne hale, skladišča);
 • zemljišče v vseh fazah razvoja (kmetijska in stavbna zemljišča).